Eigen Risico

Het bezoek aan de huisarts valt NIET onder het eigen risico. Dit houdt in dat een consult niet bij u in rekening wordt gebracht. Wordt u echter verwezen naar het ziekenhuis, of wordt er nader onderzoek gedaan zoals: bloedprikken, een kweek opgestuurd naar het laboratorium, weefsel voor onderzoek opgestuurd, of een rontgenfoto, gaat dit WEL ten koste van uw eigen risico.

 

Voor nadere informatie verwijzen wij u graag naar de website van uw zorgverzekeraar.