Veelgestelde vragen over het medisch dossier

Wordt mijn volledige medische dossier ter inzage beschikbaar gesteld?
Nee. Het gaat om de medische gegevens van de laatste 4 maanden of de laatste 5 contacten met uw huisarts, uw huidige gezondheidsproblemen, een eventuele geneesmiddelallergie en uw huidige medicatiegebruik. Het is dus een momentopname.

Kan iedereen inzage krijgen?
Nee. Er is precies vastgelegd wie welke bevoegdheid heeft. Dat geldt voor zowel de waarnemend huisarts, de huisartsenpost, de apotheker, de ziekenhuisapotheker als de medisch specialist. Van elke inzage wordt vastgelegd wie op welk tijdstip een raadpleging heeft gedaan.
Uw zorgverzekeraar heeft geen toegang tot uw gegevens.

Hoe veilig is uitwisseling van de medische gegevens via dit systeem?
In de Wet bescherming persoonsgegevens en de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst is de veiligheid geregeld. Het computersysteem van de zorgaanbieders en het netwerk moeten aan zeer strenge beveiligingsnormen voldoen. Een zorgverlener krijgt alleen toegang met een speciale pas en wachtwoord. U moet eerst toestemming hebben gegeven voordat gegevens mogen worden opgevraagd. Alleen zorgverleners die u behandelen, mogen de gegevens inzien. Het inzien van gegevens moet noodzakelijk zijn voor de zorg aan u.

Kan ik de toestemming weer intrekken?
Ja, dat kan.

Kan ik bepaalde gegevens afschermen?
Ja. U kunt bepaalde gegevens laten afschermen. Bespreek dat met ons.

Kan ik nagaan wie mijn gegevens hebben ingezien?
Ja. Op de website www.vzvz.nl vindt u een aanvraagformulier om dat na te gaan.

Als ik toestemming geef, kan elke huisarts of andere apotheek dan altijd bij mijn gegevens?
Zeker in het begin zal dat nog niet zo zijn. Er wordt hard gewerkt om alle huisartsenposten, apothekers en huisartspraktijken op de Zorginfrastructuur aan te sluiten.

Waar kan ik meer informatie vinden?

  • De website van de Vereniging van zorgaanbieders voor zorgcommunicatie:www.vzvz.nl/informatiepunt.
  • Patiëntenfederatie NPCF geeft informatie over patiëntenrechten en rechten van kinderen in de zorg: www.npcf.nl.
  • Informatie over de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO): www.rijksoverheid.nl en zoek op: ‘rechten van patiënten’.
  • Informatie over Wet bescherming persoonsgegevens: www.cbpweb.nl.