Up-to-date houden van persoonlijke gegevens

Graag willen wij u er op wijzen dat u als patiënt zelf verantwoordelijk bent voor het verstrekken en up-to-date houden van de gegevens. Het gaat hierbij met name om actuele gegevens van huisadres en telefoonnummer. Het komt steeds vaker voor dat een patiënt voor ons niet goed te bereiken is omdat wij nog over oude gegevens beschikken. Om misverstanden te voorkomen zouden wij u dan ook willen verzoeken verandering zo spoedig mogelijk door te geven. Dit kan telefonisch of via het contactformulier

De verzekeringsgegevens worden automatisch gecontroleerd en gecorrigeerd indien nodig, dit hoeft u niet aan ons door te geven.