Kwaliteit

In 2015 zijn de huisartsenpraktijken Arentz & Osse en Willemsen & Boerma geaccrediteerd volgens de normen van de NHG-NPA. 

Integraal onderdeel van het accreditatietraject is een 3 jaarlijks patiënt-tevredenheidsonderzoek. In 2015 kwam uit dit onderzoek naar voren dat er de wens was de breikbaarheid te verbeteren. Hierop hebben wij de personele bezetting op piekmomenten verhoogd en is, om de telefonische bereikbaarheid te vergroten, de telefooncentrale vervangen voor een exemplaar met meer mogelijkheden. Ook zijn er nu mogelijkheden voor online afspraken maken, herhaalmedicatie en e-Consult.

In 2018 is het patiënt-tevredenheidsonderzoek herhaald en zijn er geen concrete verbeterpunten uit naar voren gekomen.

nhg-npa