Kwaliteit

Per 12 februari 2015 zijn de praktijken Arentz & Osse en Willemsen & Boerma geaccrediteerd volgens de normen van de NHG-NPA. 

Integraal onderdeel van het accreditatietraject was een patientevredenheidsonderzoek. 

Voor u is er niets veranderd: u ontvangt nog steeds dezelfde zorg, van dezelfde mensen, in dezelfde praktijken!

nhg-npa