Spoedgevallen en EHBO

Op werkdagen tussen 8:00 en 17:00 uur
Tussen 08:00 en 17:00 uur op werkdagen kunt u voor spoedgevallen bellen met: 0570-654444. Het is belangrijk dat u van te voren belt zodat wij op uw komst voorbereid zijn.

Buiten kantoortijden
Voor dringende hulp van de huisarts buiten kantoortijden bel de Spoedpost Deventer, Nico Bolkesteinlaan 75.
Tel. 0570-501777.